Follow Us:   
 
 • Thursday 5/5
  6:30 PM
  Finnegan's vs J & B Lawncare
  Field 1
 • Thursday 5/5
  6:30 PM
  Tacos & Tequila vs Labette Health
  KMH
 • Thursday 5/5
  7:30 PM
  J & B Lawncare vs Tacos & Tequila
  Field 1
 • Thursday 5/5
  7:30 PM
  Labette Health vs Finnegan's
  KMH
 • Sunday 5/8
  5:15 PM
  Chili Rings vs Comets
  PHS Practice
 • Sunday 5/8
  6:00 PM
  Comets vs Go Gettaz
  PHS Practice
 • Sunday 5/8
  6:45 PM
  Dunna Dah Dunna Dah vs Chili Rings
  PHS Practice
 • Sunday 5/8
  7:30 PM
  Go Gettaz vs Dunna Dah Dunna Dah
  PHS Practice
 • Tuesday 5/10
  6:30 PM
  Waun Construction vs KMH 40+
  Field 1
 • Tuesday 5/10
  6:30 PM
  Where's my Pitches vs Broke Bat Mountain-Men
  KMH
 • Tuesday 5/10
  7:30 PM
  Broke Bat Mountain-Men vs Waun Construction
  Field 1
 • Tuesday 5/10
  7:30 PM
  KMH 40+ vs Where's my Pitches
  KMH
 • Tuesday 5/10
  8:30 PM
  Broke Bat Mountain-Men vs KMH 40+
  Field 1
 • Tuesday 5/10
  8:30 PM
  Waun Construction vs Where's my Pitches
  KMH